In

Learn

Faith

Penyakit Hati

“Ketahuilah, di dalam tubuh manusia ada segumpal daging. Apabila segumpal daging itu baik, maka baiklah seluruhnya. Dan apabila daging itu rusak, maka rusak ...